Pages

Journalist Journy..A Journey for truth

జర్నలిష్టుగా నా జర్ని(ప్రయాణం) లో జరిగిన విషేషాలు...కష్టాలుకావచ్చు నష్టాలు కావచ్చు...జర్నలిష్టుగా నా అనుబవాలే కాక...నేను చేసిన ష్టోరీల వెనుకవున్న...వాస్తవాలు చెప్పే ప్రయత్నం చేస్తనుతప్పులుంటే మన్నించండి స్నేహితులుగా సలహాలుఇవ్వండి..కొత్తగా మీడియాలోకి వచ్చేవారికి నా ఈ బ్లాగ్ సహాయపడుతుందని ఆసిస్తాను

click this

Monday, April 19, 2010

జర్నలిష్టుగా నా అనుభవాలు...its రియల్ (పార్ట్ -1)

జర్నలిష్టగా నాజర్నిలో...ఎదురైన అనుభవాలు..కొత్తగా ఈ ఫీల్డ్ కు వచ్చేవారికి వుపయోగపడతాయని..బ్లాగ్ ప్రారంబిస్తున్నాను....జర్నలిష్టగా నా అనుభవాలను..ఇందులో పోందుపరుస్త్తాను...సీనియర్ జర్నలిష్టులుకూడా పాల్గోటారని ..జర్నలిష్ట్ గామీ అనుభవాలను తేలియజేస్తారని తలస్తాను...అసలు మీరు ఎలాజర్నలిష్టుగా మారారు..అప్పుదుమీకుఎదురైన అనుభవాలు ..ఎదురైన సంగటనలు..

జీవితం లో ఎదురైయ్యెఘటనలు అన్నీ మనకుపాఠాలే...అన్నిటికి అమ్మో అని బయపడితే జీవితంలో గెలవలేము....దారిన పోతుంటే రోడ్డు అంతా మచిగాచిగా వుండాలనే రూల్ లేదు...సిమెంట్ రోడ్డు..గతుకులరోడ్డు..మట్టిరోడ్డు కూడావుంటుంది...అలాగని ప్రయానంచేయడం మానివేయంకదా...ఇదే జీవితానికి ఉదాహరణ ఎలగైనా గమ్యిస్తానానికి చేరాలని కోరుకుంటాం..తెల్సి తెలియని వయస్సులో బిజినెస్ పెట్టాను....లాస్ అయ్యాను...అప్పటికే నేను ఓ ప్రముఖ పత్రికలో స్తానిక రిపొర్టర్ గా పని చేసిన అనుబవంవుంది ...బిజినెస్ లో బాగా లాస్ అయిన నేను అర్దికంగ తీవ్రంగా దెబ్బతిని హైదరాబాద్ చేరుకున్నాను ...ఆలా తీవ్ర అర్దిక ఇబ్బందుల్లో వున్ననేను...జర్నలిష్ట్ గా నాపాత్ర పోషించలేక పోయాను గుంటూరులో నేను ఇవ్వాల్సినవారికి డబూలు ఇచ్చి.నాకురావాల్సినడబ్బులు వదులికొని..అలా..హైదరాబాద్ చేరాను...వుద్యోగప్రయత్నాలు మెదలు పెట్టను..కాని..ఎక్కడ వుద్యొగందొరకని పరిస్తితి..అయినా మనం చేసింది..డిగ్రీ..కదా ..ఎక్కడావుద్యోగం దొరకలేదు..ఇటువంటి సమయంలో..నా అకున్న వారెవరూ..కనీసంకూడ..పలుకరించని పరిస్తితి...కనిపిస్తే ఎక్కడ డబ్బులు అడుగుతానొ అని..కనీసం పలుకరించని పరిస్తితి ...అప్పటికే నాకు కంప్యూటర్ హార్డ్వర్ లో అనుబవం వుడటంతో...మెహిదిపట్నంలోని ఇంటర్నెట్ సెంటర్లో ...హార్డ్వేర్ ఇంజనీర్ గా 2000/- సేలరీతో హైదరాబాద్..లొ కొత్తజీవితంప్రారంబిచాను అలా జాబ్ చేస్తున్నా..చిన్నయింట్లో..ఇరుకుకావురం కస్టాలు మెదలు ఏదో వెలితి.. చాలిచాలని జీతం దీనితో ...మరొ క వ్యాపకం చెయ్యకపోతే..ఫ్యామిలి గడవటం కస్టం..కాని ఎదిచెయ్యాలన్నా పెట్టుబదికి ..డబ్బులు కావాలి...సొంత అన్నలను అడిగితే ఘోర పరాబవం ...అలానీటిలో నావలా..గమ్యింతెలియమి నావలా..జీవితం సాగుతున్న తరునం ళొ...దేవుడు కొందరిని..పంపి..ఓ చిన్నాహష్టల్ పెట్టుకున్న దైర్యం ఇచ్చారు కాని కాని అక్కడా..విదివెక్కిరించింది..హాష్టల్ లో పిల్లలు లేక..అప్పులు మొదలు అయ్యాయి..అవి పాపం పెరిగినట్లుపెరుగుతున్నాయి...దిక్కూతోచని పరిస్తితి..డబులు ఇచ్చిన బందువుల సూటిపోటి మాటలతో..జీవితంపై విరక్తి..చనిపోదామని కూడానిర్నయించుకున్నా...జీవితంతో పోరాడలేమేమో అని..నిర్నయించుకున్నా అకరిసారిగా ..దేవుడిని కలూద్దాం అని బయలుదేరా..అక్కడ దేవుని గుడిలో..చర్చిలో మామనసుమార్చారు ..చాలమదితో పోలిస్తే మీకష్టాలు ఎంత అన్న ...మాటలు మనసులో నాటుకపోయినాయి..మనగురించేకాక ..జీవితంలో..మరికొందరికి వెలుగుకావలని చర్చ్ ఫాదర్..చెప్పినమాతలతో నిర్నయం మార్చుకుని తిరిగి ఇంటికి వచ్చాం..అనుకోని పరిస్తితుల్లో...మా విషయం తెలిసిన చర్చ్ ఫాదర్.ఆర్దికంగా ఆదుకోవడమేకాక ఇచ్చిన ద్యైర్యింతొ.మల్లి కొత్త జీవితం మోదలు పెట్టాం..హాష్టల్ మల్లీ నడిపాం పర్వాలేదు జీవితం గాడిలో పడింది..అప్పుడే..టీవి మీడియా..అబివ్రుద్ది చెందుతుంది..జమిని టీవిలో..ఎంకౌంటర్..ప్రొగ్రాం..ఆతరువాత..మాటీవీలో..జర్నలిష్ట్ డైరీ...చూసాక నాలో ఏదో అలజడి..మల్లీ మీడియాలోకి రావాలన్న కోరిక బలపడింది .. టీవి మీడియాలో లో..ఓ స్నేహితుని సహాయంతో,,వెల్లాను.. అక్కడ..కీలకపొష్ట్..లోవున్న వర్మగారు..నాలోని ఉత్సుకతను గమనించి..ఏలక్రానిక్ మీడియాలో అనుభవం కోసం ..విజయవాడ పంపగా..అక్కడ నానిజాయితీ..వారికి నచ్చలేదు...వంటచేయడం నేర్పాడు ఓ మహాను భవుడు..కాని ఆమహానుభవుడికి దేవుడు..పెన్ పవర్ ఇచ్చాడు..హ్రుదయం కదిలించే లావ్రాయగలడు కాని..హ్రుదయం లేని మనిషి స్వార్దం..కుంచిత మనస్తత్వం వున్నవాడు...కాని..మీడియాలో అపార అనుభవం వుంది కాని ఏమి లాభం..అవినీతిలో నిండామునిగిన మనిషి. తనవద్ద నేనువుంటే తనబండారం బయటపడుతుందని..నానిజాయితీ..తన సంపాదనకి అడ్డంకి అని ఇంటికి సాగనంపాడు...ఈమాహాను భావుడే..మీడియాలో..మనసులు కదలించే స్టోరీలు చేసాడంటే మీరు నమ్మరు కాని యిది వాస్తవం..అప్పటినుండే..
అలా మల్లా హైదరాబాద్ తిరుగుప్రయానం జరిగింది..(మిగతాది..తరువాత )

0 comments:

Post a Comment

 

Sample text

Sample Text

Sample Text